Membrane

Membrande de osmoza inversa si de ultrafiltrare pentru filtrele de apa clasice, moderne sau cu osmoza inversa.

Showing all 13 results